Uhorský snem a Ľudovít Štúr

 

 
História
História uhorského snemu
 
Ľ. Štúr ako poslanec
Cesta k poslaneckému mandátu
 
Snemové reči
Prepis piatich prejavov Ľudovíta Štúra prednesených na uhorskom sneme
snemová reč zo 17. novembra 1847
snemová reč z 21. decembra 1847
snemová reč z 15. januára 1848
snemová reč zo 6. marca 1848
snemová reč z 13. marca 1848
 
Snemové reči 64kB
Všetkých päť snemových rečí Ľudovíta Štúra v jednom dokumente
Texty snemových rečí uverejňujeme v znení, ako boli publikované v diele Ľudovít Štúr: Reči a state. Red. K. Rosenbaum. Hviezdoslavova spoločnosť. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry 1953, s. 212-232, s gramatickými úpravami v zmysle platného slovenského pravopisu.
 
 


budova uhorského snemu
 

zasadanie dolnej komory
uhorského snemu