Odborné a popularizačné príspevky
súvisiace s osobnosťou Ľ. Štúra


 
Milan Maťaše
Štúrova koncepcia Slovanstva a globalizácia ducha
Víťazný príspevok literárnej súťaže Štúrovská esej, ktorá prebiehala v rámci Roka Ľudovíta Štúra 2005 - 2006.
Uverejnený v Slovenských národných novinách č. 10/2006.

 
PhDr. Vladimír Matula, DrSc.
Ľudovít Štúr a myšlienka slovanskej vzájomnosti
Príspevok odvysielaný v Slovenskom rozhlase v roku 1995.
 
PhDr. Vladimír Matula, DrSc.
Ľ. Štúr - SA VIE ET SON OEUVRE
Príspevok z decembra 1995 pre francúzsku redakciu zahraničného vysielania Slovenského rozhlasu.
 
Mgr. Marcela Bednárová
Štúrová filozofia estetiky...
Príspevok uverejnený v Slovenských národných novinách č. 19/2006.