< predchádzajúci portrét osobnosti | hlavná stránka ďalší portrét >
Karol Zay
(1797 - 1871)
 

Narodil sa v Šoproni v roku 1797. Pôsobil so svojou rodinou na svojom grófskom panstve v Uhrovci a v Bučanoch. Ľudovít Štúr pracoval na zayovskom panstve v Uhrovci ako pisár od februára do septembra roku 1834, keď ho zlá finančná situácia rodiny prinútila zanechať na čas štúdiá v Bratislave. Gróf Zay poznal Štúrove morálne aj intelektuálne vlastnosti a snažil sa ho získať pre prácu v maďarskej službe, za čo mu ponúkal nemalé finančné výhody a rýchly postup v kariére. Štúr tieto ponuky rázne odmietal. V roku 1840 bol Zay zvolený za generálneho inšpektora evanjelickej cirkvi v Uhorsku. Do rozporu s Ľ. Štúrom sa dostal najmä pre radikálnu a nekompromisnú promaďarskú politiku. Jeho cieľom bolo spojenie luteránov a kalvínov. Zomrel v Bučanoch v roku 1871.