< predchádzajúci portrét osobnosti | hlavná stránka ďalší portrét >

väčší obrázok 986x1136 (144 kB)
August Horislav Škultéty
(1819 - 1892)
 

Narodil sa v roku 1819 vo Veľkom Krtíši. Po štúdiách v Banskej Štiavnici a Kežmarku bol od roku 1836 študentom ev. lýcea v Bratislave. Bol žiakom Ľ. Štúra, aktívnym členom Spoločnosti česko-slovanskej. Počas Štúrovej neprítomnosti na lýceu bol v rokoch 1839 - 1841 zástupcom prof. Palkoviča. Bol členom Tatrína (1844). V revolučných rokoch bol zatknutý a vyšetrovaný štatariálnym súdom v Plešivci. V rokoch 1841 - 1848 bol kaplánom v Tisovci, r. 1848 - 1850 farárom v Dlhej Vsi, r. 1850 - 1862 v Rozložnej. V r. 1862 - 1874 pôsobil ako profesor a riaditeľ slovenského gymnázia v Revúcej. Zaslúžil sa o rozvoj pedagogiky, autor 14 učebníc. V rokoch 1875 - 1891 bol farárom v Kraskove, kde v roku 1892 zomrel.