< predchádzajúci portrét osobnosti | hlavná stránka ďalší portrét >

väčší obrázok 1008x1226 (53 kB)
Pavol Jozef Šafárik
(1795 - 1861)
 

Narodil sa v roku 1795 v Kobeliarove. Študoval na gymnáziách v Rožňave a v Dobšinej a na evanjelickom lýceu v Kežmarku. Vzdelanie ukončil na univerzite v Jene v rokoch 1815 - 1817. Od roku 1819 bol profesorom a riaditeľom srbského pravoslávneho gymnázia v Novom Sade. V roku 1833 sa presťahoval do Prahy, kde pôsobil až do svojej smrti v roku 1861. V rokoch 1834-1835 redigoval časopis Světozor, v rokoch 1838 - 1842 bol redaktorom Časopisu českého musea. V roku 1848 sa stal riaditeľom Univerzitnej knižnice v Prahe. Bol mimoriadnym profesorom slovanskej filológie na pražskej univerzite. Jeho vedecká práca a výsledky bádaní v oblasti jazykovedy a slovanských dejín vplývali na štúrovské hnutie. S Ľ. Štúrom ho spájali priateľské vzťahy. Keď sa v 40-tych rokoch štúrovci uzniesli na zavedení novej spisovnej slovenčiny, postavil sa na stranu J. Kollára. Bol aktívnym účastníkom Slovanského zjazdu v Prahe v roku 1848. Zomrel v roku 1861 v Prahe.