< predchádzajúci portrét osobnosti | hlavná stránka ďalší portrét >
prof. Juraj Palkovič
(1769 - 1850)
 

Narodil sa v Rimavskej Bani v roku 1769. Študoval v Ožďanoch, v Dobšinej, na lýceu v Šoproni a v rokoch 1792 - 1794 na univerzite v Jene. V univerzitnom meste pracoval v spolku Societas Slavica. Neskôr bol učiteľom v Budikovanoch (1790 - 1791), profesorom na gymnáziu v Lučenci (1794 - 1796), venoval sa vychovávateľskej činnosti a vypomáhal v kníhtlačiarni A. Gottlieba vo Vacove. Od roku 1803 až do konca života pôsobil ako profesor na Katedre reči a literatúry česko-slovenskej na evanjelickom lýceu v Bratislave. Bol literárne aktívny, venoval sa básnickej a prekladateľskej tvorbe. Vydával diela slovenských a českých autorov, vlastný Kalendář (1805 - 1847), noviny Týdenník (1812 - 1818) a časopis Tatranka (1832 - 1847), do ktorého prispieval aj Ľ. Štúr. Venoval sa jazykovede, zostavil a vydal česko-nemecko-latinský slovník (1820 - 1821). V rokoch 1832 - 1836 bol poslancom uhorského snemu za mesto Krupina. V dôsledku veku a zlého zdravotného stavu zanedbával v polovici 30-tych rokoch prednášky na katedre, preto bol jeho zastupovaním poverený Ľ. Štúr ako riadny námestník. Zomrel v roku 1850 v Bratislave.

väčší obrázok 1004x1231 (74 kB)
väčší obrázok 987x1155 (94 kB)