< predchádzajúci portrét osobnosti | hlavná stránka ďalší portrét >

väčší obrázok 1062x1332 (122 kB)
Marie Pospíšilová
(1821 - 1876)
 

Narodila sa 13. septembra 1821 v Hradci Králové. Jej otec, Ján Hostivít Pospíšil, vlastnil kníhkupectvo, bol majiteľom tlačiarne a vydavateľstva. Ľudovít sa poznal s bratom Márie, Jaroslavom, pôsobiacim v Prahe, redaktorom časopisu Květy, do ktorého Štúr prispieval. Na spiatočnej ceste z Halle v septembri 1840 sa Ľudovít na naliehanie Jaroslava zastavil v Hradci Králové, aby odovzdal Pospíšilovcom balík od syna. Jeho zámer bez meškania pokračovať v ceste do Bratislavy bol zmarený, keď si následkom nešťastného pádu poranil ruku. Počas predĺženého pobytu vznikla medzi ním a Máriou obojstranná citová náklonnosť. Po intenzívnych vnútorných bojoch sa Ľudovít rozhodol vzdať sa vzťahu s Máriou a obetovať sa bezvýhradne službe národu. Márinke venoval pod pseudonymom Boleslav Záhorský niekoľko básní, uverejnených na stránkach Květov. Definitívne sa s ňou rozlúčil vo februári 1841 básňou Rozžehnání. Mária sa neskôr vydala za lekára nemeckej národnosti, s ktorým žila do roku 1874 v Prahe a potom vo Viedni. Mali spolu 16 detí. Zomrela vo Viedni 4. augusta 1876 a o niekoľko dní aj jej manžel. Obaja pravdepodobne na zápal pľúc.