< predchádzajúci portrét osobnosti | hlavná stránka ďalší portrét >
Lajos Kossuth
(1802 - 1894)
 

Narodil sa v Monoku v roku 1802. Ako nemajetný zeman (jeho rodina mala slovenský pôvod a jeho strýko sa postavil na stranu Slovákov) vyštudoval právnickú akadémiu, a v rokoch 1824-32 pracoval ako advokát v župe Zemplín. V rokoch 1841-44 pracoval ako redaktor Pesti Hírlap. V roku 1847 sa stal poslancom za Peštiansku župu v uhorskom sneme. S Ľudovítom Štúrom mali podobné názory na sociálne reformy, ale v otázkach postavenia národov v Uhorsku sa ich myšlienky radikálne rozchádzali. Ľudovít Štúr vo svojej snemovej reči z 21. decembra 1847 polemicky reagoval na vystúpenie Lajosa Kossutha. V roku 1848 sa stal ministrom financií prvej maďarskej vlády. 14. apríla 1848 na jeho návrh parlament v Debrecíne zbavil Habsburgovcov trónu a prijal Prehlásenie o nezávislosti. Kossuth mal svoj podiel na vydaní zatykača na Štúra, Hurbana a Hodžu v máji 1848. Pod vplyvom vojenských porážok v lete 1849, 11. júla abdikoval, a bol donútený emigrovať, kde zostal až do svojej smrti. Zomrel v Turíne v roku 1894.