osobnosti | hlavná stránka ďalší portrét >
Jozef Miloslav Hurban
(1817 - 1888)
 

Narodil sa v roku 1817 v Beckove. Študoval v Trenčíne a na ev. lýceu v Bratislave. Tu sa spoznal s Ľ. Štúrom, ktorý ho výrazne ovplyvnil v jeho dovtedajšom svetonázore. Od roku 1840 pôsobil ako kaplán v Brezovej pod Bradlom. Bol spoluautorom Slovenského prestolného prosbopisu r. 1842. V tom istom roku začal vydávať almanach Nitra. V roku 1843 sa stal farárom v Hlbokom, kde sa konali známe porady o novom spisovnom jazyku. Bol aktívnym členom Tatrína (1844). Od roku 1846 začal vydávať časopis Slovenské pohľady na vedy, umenia a literatúru. V máji 1848 spolupracoval pri koncipovaní Žiadostí slovenského národa. Počas revolučného hnutia 1848/49 bol predsedom Slovenskej národnej rady a vedúcou osobnosťou povstania. V roku 1861 bol spolutvorcom Memoranda národa slovenského, spoluzakladateľom Matice slovenskej (1863) a Slovenskej národnej strany (1871). Zomrel v roku 1888 v Hlbokom.

väčší obrázok 1010x1214 (42 kB)
väčší obrázok 964x1132 (122 kB)