< predchádzajúci portrét osobnosti | hlavná stránka ďalší portrét >
Ján Hollý
(1785 - 1849)
 

Narodil sa v Borskom Mikuláši v roku 1785. Študoval na gymnáziách v Skalici, v Bratislave a v Trnave. V rokoch 1808 - 1813 pôsobil ako kaplán v Pobedime a v Hlohovci. Od roku 1814 do r. 1843 bol katolíckym farárom v Maduniciach. Po ničivom požiari žil na fare na Dobrej Vode u priateľa - dekana M. Lackoviča. Tu ho v júli 1843 navštívili Ľ. Štúr, J. M. Hurban a M. M. Hodža, aby ho oboznámili so svojim zámerom písať novým jazykom. Hollý si získal úctu štúrovcov svojim dielom, najmä eposmi z veľkomoravského obdobia a prekladmi antickej poézie. Štúrovci nazývali Hollého “Slovenský Homér”. Zomrel na Dobrej Vode v roku 1849.

väčší obrázok 1020x1126 (73 kB)
väčší obrázok 990x1160 (131 kB)