< predchádzajúci portrét osobnosti | hlavná stránka ďalší portrét >
Michal Miloslav Hodža
(1811 - 1870)
 

Narodil sa v roku 1811 v Rakši v Turci. Študoval od roku 1832 na ev. lýceu v Bratislave, kde bol podpredsedom Spoločnosti česko-slovanskej. V roku 1836/37 študoval teológiu vo Viedni. Od roku 1837 (do 1862) pôsobil ako ev. farár v Liptovskom Sv. Mikuláši. Bol spolupracovníkom Ľ. Štúra, spolutvorca Slovenského prestolného prosbopisu, spoluzakladateľ Tatrína (1844). V revolučných rokoch bol členom SNR. Výrazne sa zaslúžil o zmenu pravopisu do prakticky dnešnej podoby, keď sa v roku 1852 uzákonila hodžovsko-hattalovská reforma. V roku 1867 sa nedobrovoľne presťahoval do Tešína, kde v roku 1870 zomrel.

väčší obrázok 1013x1227 (60 kB)
väčší obrázok 902x1148 (65 kB)