< predchádzajúci portrét osobnosti | hlavná stránka ďalší portrét >

väčší obrázok 1070x1309 (108 kB)
Samo Chalupka
(1812 - 1883)
 

Narodil sa v Hornej Lehote v roku 1812. Od roku 1827 študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave, kde bol spoluzakladateľom Spoločnosti česko-slovanskej (1829). V roku 1830 sa ako dobrovoľník zúčastnil poľského povstania proti cárskemu samoderžaviu, za čo si vyslúžil obdiv a úctu Ľ. Štúra. V roku 1831/32 bol podpredsedom Spoločnosti, kde začal prednášať výklad Kollárovej Slávy dcery. Na túto činnosť neskôr nadviazal aj Ľ. Štúr. V roku 1834 presvedčil listom Štúra, ktorý pol roka pôsobil ako pisár v Uhrovci, aby sa neodkladne vrátil na lýceum. V rovnakom roku sa stal ev. kaplánom v Chyžnom v Gemeri.V roku 1836 bol farárom v Jelšavskej Teplici a od r. 1840 až do konca života v Hornej Lehote. Bol členom spolku Vzájomnosť (1837) a Tatrína (1844). V 60-tych rokoch bol spoluautorom Memoranda slovenského národa a stál pri vzniku Matice slovenskej. Jeho básnické dielo bolo zhrnuté v básnickej zbierke Spevy Sama Chalupku (1868). Zomrel v rodnej Hornej Lehote v roku 1883.