< predchádzajúci obrazová príloha | pamätné tabule

Čachtice. Pamätná tabuľa na r. k. fare pripomínajúca 4. rokovanie spolku Tatrín (medzi menami i Ľudovít Štúr), na ktorom sa evanjelici aj katolíci uzniesli prijať Štúrovu slovenčinu za celonárodný spisovný jazyk. Osadená v r. 1934.
 

Nápis na tabuli:
 
Tieto zlaté litery píšeme na požehnanú
pamiatku našich otcov, ktorí dňa 10.augusta 1847
vo valnom shromaždení literárneho spolku
"TATRÍN" a
sišli sa na tejto fare v bratskej shode a
národnej jednote, dohodli sa na spisovnej
slovenčine osnovanej LUDOVÍTOM ŠTÚROM
a určili si jednotný postup za
oslobodenie porobeného národa.
 
ONDREJ CABÁN, JURAJ HOLČEK, LUDOVÍT ŠTÚR
JÁN FRANCISCI, JOZEF M. HURBAN, JOZEF SČASTNÝ
EUGEN GEROMETTA, JÁN KALINČIAK, JOZEF URBANOVSKÝ
MICHAL M. HODŽA, JULIUS PLOSIC, ŠTEFAN ZAVODNÍK
ONDREJ RADLINSKÝ

 
"Slovenčina moja
krásne ty zvuky máš"
 
Postavila Matica slovenská
v Novom Meste n.Váhom 6. VII. 1933