hlavná stránka | obrazová príloha

Obrazová príloha - Pamätné tabule

Tabuľa na rodnom dome Ľudovíta Štúra Tabuľa na rodnom dome Ľudovíta Štúra Tabuľa v Modre
Tabuľa na rodnom dome
otca Ľudovíta Štúra
Tabuľa na Devíne Tabuľa na budove fary v Hlbokom
Tabuľa na vrchu Rokoš Bratislava Bratislava
Bratislava Praha Zvolen
Trenčín Prievidza Prievidza
Ivanka pri Dunaji Tabuľa na pomníku Hurbana Tabuľa Tatrína v Čachticiach
Tabuľa Tatrína v Čachticiach