< predchádzajúci portrét obrazová príloha | portréty ďalší portrét >

Max Švabinský: Ľudovít Štúr, kresba (jeden z dvoch portrétov Ľ. Štúra pre obálku a frontispice knihy K přátelům, k bratrům, Praha 1956), vo fonde Múzea Ľudovíta Štúra v Modre.