Obrazová dokumentácia

 
Portréty
Maľby, kresby, dagerotypické a fotografické snímky Ľudovíta Štúra.
Sochárske umenie a pomníková tvorba
Prezentácia Ľudovíta Štúra v sochárskom umení.
Pamätné tabule
Pamätné tabule z rozných častí Slovenska.
Náhrobné kamene
Pamätné náhrobné kamene osobností štúrovského obdobia.
Mince, bankovky a známky
Prehľad vydaných mincí, bankoviek a známok s námetom osobností a významných udalostí 19. storočia.
Pamätné domy
Rodné domy a pamätné budovy na území Slovenska, súvisiace s osobnosťou Ľudovíta Štúra.
Pamätné miesta
Pamätné miesta, pamätné izby.

 
 
úvodná stránka