hlavná stránka | obrazová príloha

Obrazová príloha - Mince, známky, bankovky

Michal M. Hodža Ľudovít Štúr Jozef M. Hurban
Ľudovít Štúr Ľudovít Štúr Ľudovít Štúr
Ľudovít Štúr
Slovenské povstanie Ján Hollý Ján Kollár
10 Ks 50 Kčs 500 Sk
500 Kčs 200 Sk
500 Kčs 150 rokov
100 Kčs 50 Kčs
Medaila Ľ. Štúra