hlavná stránka | obrazová príloha

Obrazová príloha - Pamätné miesta

Interiér rodného domu Ľudovíta Štúra Interiér rodného domu Ľudovíta Štúra Interiér rodného domu Ľudovíta Štúra
Interiér rodného domu Ľudovíta Štúra Uhrovec Pamätník na vrchu Rokoš
Vrch Rokoš Interiér domu v Modre Modra v 19. storočí
Miesto zranenia Ľ. Štúra Devín v 19. storočí Zasadanie uhorského snemu
Interiér v Čachticiach Trenčín v 19. storočí Hradec Králové v 19. storočí
Mapa dobrovoľníckych výprav v rokoch 1848-49 Dobová mapa Dobová mapa