hlavná stránka | obrazová príloha

Obrazová príloha - domy, budovy

Rodný dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci Rodný dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci Rodný dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci
Bývalý kaštieľ grófa Zaya v Uhrovci Rodný dom otca Ľudovíta Štúra Budova evanjelického lýcea
Miesto štúdia Ľudovíta Štúra v Halle Bývala budova redakcie SNN Kresba budovy Uhorského snemu
Budova zasadania Tatrína v Čachticiach Budova prvej SNR na Myjave Kaštieľ v Zemianskom Podhradí
Kaštieľ v Zemianskom Podhradí Kostol v Zemianskom Podhradí Interiér kostola v Zemianskom Podhradí
Kaštieľ na Ostrej Lúke Kaštieľ na Ostrej Lúke
Fara v Hlbokom Fara v Hlbokom Kostol v Hlbokom