< predchádzajúci list korešpondencia | späť ďalší list >

List Jánovi Kollárovi

Štúr sa v liste bráni Kollárovým invektívam proti novej slovenčine a žiada ho, aby upustil od brojenia proti Slovenským národným novinám, ktoré sa snažil Kollár znevažovať práve pre používaný štúrovský jazyk.

 
 
 

V Prešpurku dne 7 Unora 1846.
 

Dvojícťihodný Pane!
 

List Váš, strany Vaších oučtů jsem obdržel. Co se toho týka, budete mít všecko brzy u mne v pořádku a o krátký čas všecko dostanete. Také jsem i list p. prof. Palkovičovi odevzdal.

Ze všech strán Slovenska a nepřetrženě dostávám listy, jako Vy proti naším Slovenským Novinám brojíte, od ňich odvádíte, na ně co jen můžete, nejhoršího sčítáte, a to všecko jen proto, aby jste noviny naše, teď jedinký organ života našého podvrátiti mohli. Všecky týto zprávy jsou plné rozhořčenosti proti Vám, sčítajíce na Vás, že Vy kmen náš, jen aby se Vaše vůle a mysl vyplnily, co do jakého neštěstí a posměchu uvaliti jste hotovi, žalujíce na Vás, že Vy volajíce: "My nesvorní Slávové!" sami jakovou jen můžete, nesvornost tropíte. Néjen ale takéto žaloby přicházejí k nám každodenně, nýbrž z některých míst se i o Vašem jistém předsevzetí poučujeme a zpraveni jsme o všem, co myslíte a co počíti chcete. Všecky týto rozhořčené hlasy volají proti Vám a žádají aby se proti Vám co odpůrci života kmene svého, kterým, prý, pohrdáte, ostře vystoupilo a psalo. My plní ještě starodávné ucty k Vám, zdráháme se toto posud učiniti, nechtějíce vystoupiti proti muži, jemuž mnoho podlužní jsme, a tak usnésli jsme se na tom, osloviti Vás, aby jste od počínaní svého ustoupili a věc jejímu běhu nechali. Neodstoupíte-li a zasléchneme-li my hlasy zase plné proti Vám žalob a rozhořčenosti, nebudeme moci více hlasům těmto odolati, je zastaviti, alebrž přinuceni budeme jim zadosti učiniti, a drahý život kmene našého Slovenského proti Vaším outokům brániti; prosíme ale Vás, aby jste nás k tomuto, pro nás nemilému kroku, nenutili, neboť jen přinuceni budeme se muset proti Vám zasaditi a vystoupiti, vystoupiti tím ostřeji, tím důrazněji, čím Vy více působíte a čím jste posud větší důvěry u národu svého požívali. Ujistuji pak Vás a Boha se dokládám, že počínání naše a vlastní život kmene svého, bytby jste ještě desetkráte tolik působili, a kdyby se Vám i to jisté předsevzetí podařilo, více nezastavíte, a v nic neuvedete, Vy ale jste vzali na svědomí své těžké zodpovídaní a památku svou, jestli od svého neupustíte, zakalili jste před potomstvem. A jako se i toto počínaní Vaše srovnává s Vašími vlastními výpovědmi, že Vy co do řeči každému svobodu dáváte, a ted řeč kmene svého tak šlápete, tak pronasledujete!

Pán Kadavý odevzdá Vám jeden výtisk mé nejnovší tištěné práce: "Nárečja Slovenskuo atd." ode mne darem. Uvidíte tam považování naše věci této, uvidíte tam smýšlení naše o Vás. Kdyby se jen vždy při myšlénce muže, třebás jakého zůstálo, to by místo života nastoupila smrt!

Přeje Vám všého dobrého, zůstávám

Váš

ochotný služebník.