< predchádzajúci list korešpondencia | späť

List Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi

List napísal Ľ. Štúr po smrti Adely Ostrolúckej a v ktorom sa vyznáva zo svojich bolestí.


 
 

Brat môj drahý!
 

Pravdivo si posúdil tú, ktorá plná lásky k nám nás opustila, a srdce moje už i tak na všetky strany rozkrvácané odchodom svojím mocne ranila. Bol to zvláštny tvor, viac duch ako telo, vzdelanosti a šlechetnosti neobyčajnej, a lásky k nám, jako i z jej písomných pamätníkov vidno, najvrelejšej. Taký tvor sa riedko rodí, a ešte redšie vychová, určený viac Bohu jako svetu. Tak vidíš jeden po druhom sa odberajú z naších drahých, a nádeje naše hynú jedna po druhej. Veru nehodná je tá naša čiastka zemská, ako najpravdivejšie hovoríš, aby sme si i málo len na nej zakladali: klame a hynie všetko! A i nepravda je od nás keď si na to ideme volačo zakladať. My chytili sme sa do služby ducha, a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.

Tvoj srdečný list chcel som vo výťahu i s mojím zarmúcenej rodine a vo Viedni shromaždenej zdeliť, ale nije súc schopný k výťahom ešte, poslal som ím ho celý v celej srdečnosti jeho, tak jak bol. Boli všetci ním hlboko dojatí, a súc nedávno v Prešporku i s Gustávom1 z Trenčína i s Gejsom2 zo Zvolena bol som očitý svedok, s jakým pohnutím o ňom i o Tebe rozprávali. Dali Ti srdečne a s pohnutím ďakovať za vrelý súcit Tvoj. Pamätný Tvoj lístok položili do pamätníka usnulej. Ubohá! jako sa na to tešievala! - Ostatnie dni jako v horúčke bola bez sebä, hovorila vo vjacej a najviac v našom jazyku o záhrade v domove, o chráme pri nej atd. Mrtvé telo prenesú do Ostrej lúky do rodinnej krypty. Tak jej to prajem že bude ležať medzi svojími.

V Prešporku pri lyceum sa inakšie obracajú veci. Dovolili jím sbierať po celej krajine na lyceum, a Mikuláš bol nedávno jako kommissár vládny tam, vyzvedieť sa na stav celý lycea, Mikuláš, ten vychovavatel u Zayho, ten priatel srdečný Bolemanov. Proti Mikulášovi sa teraz síce z viacej strán robí, ale kdo vie či bude dajaký prospech pri tom. Tak, vidíš, i táto naša nádeja sa už obracia a ide hynúť. Na školu týchto zaťatých nepriatelov Slovenských že naše cirkve nič nedajú, myslím, a mali by sme ích súkromne o tom poučiť. Majer a Šroer v Prešporku sú proti tomuto kroku velmi pohnutí.

Zdraví sme, a toho i Vám všetkým srdečne prajeme. Pozdrav i Lacka Prietržského.

Maj sa dobre a bývaj s milým pánom Bohom. V Modre 1853 dňa 18/4.

Tvoj

srdečný
Ludevít.

 
 

1 Gustáv - Gustáv Ostrolúcky, strýko Adely

2 Gejsa - Gejza Ostrolúcky, Adelin brat