Slovenskje národňje novini

 

 
HISTÓRIA
História vzniku
Slovenských národných novín.
 
ČLÁNKY
Prepis deviatich článkov Ľudovíta Štúra, ktoré vychádzali na pokračovanie.
 
KOMPLETNÉ ČÍSLO 82kB
Ukážka kompletného 12. čísla z 9. septembra 1845, v pôvodnej jazykovej aj grafickej úprave
(v pdf formáte)
 
 


úvodná stránka prvého čísla SNN