< späť hlavná stránka | básne ďalej >
 
Maj sa dobre, dom i ty,
tichým dvorom ovitý.
 
Tys' nás z mladi chovával,
tys' z cudziny vítaval.
 
Maj sa dobre, dedina,
so starýma známima.
 
Kam sa mnohí podeli,
po hroboch už zotleli!
 
Ostatní sa míňajú,
a druhí nás neznajú.
 
Čo vy, humná dokola,
jaký to hlas z vás volá?
 
A tak ticho stojíte,
a nadol sa kloníte!
 
"Keď nepočuť nič ľudí,
i po nás sa hlas zbudí.
 
Šepoceme za vami,
nechže bude Boh s vami."
(1851)
 
< späť hlavná stránka | básne ďalej >