Básne Ľudovíta Štúra

Dumky večerní
(cyklus básní)

Matúš z Trenčína
(bohatiersky spev o Matúšovi Čákovi)

K lipe
(báseň na symbol Slovanov)

Ku Křiváni
(na pamiatku výstupu na Kriváň 16. augusta 1841)

Nitra mila, Nitra

Darmo dokola tekáte
(báseň napísaná po smrti brata Karola)

Pred bránou mesta stojí chrám
(báseň napísaná po smrti brata Karola)

Duchy otcov, preč letíte
(báseň napísaná po smrti otca)

Majže sa dobre, kraj
(báseň o rodnom kraji)

A. O.
(báseň venovaná pamiatke Adely Ostrolúckej)

Na matkinej mohyle
(báseň napísaná po smrti matky)

Maj sa dobre, dom
(báseň na rodný dom)

Pri pomníku J. Hollého
(báseň sa spievala pri odhalení pomníka na Dobrej Vode)

Děvín, milý Děvín

Nestoru slovenskému Jiřímu Palkovičovi

Pomněnky z Děvína

Žel nad Puškinem

Toužba
(báseň venovaná Márii Pospíšilovej)

Rozžehnání
(báseň na rozlúčku Márii Pospíšilovej)

Uvítanie
(Štúrov návrat z Halle)

Oda na Zobor