hlavná stránka | obrazová príloha

Obrazová príloha - Pamätné tabule

Tabuža na rodnom dome źudovíta Štúra Tabuža na rodnom dome źudovíta Štúra Tabuža v Modre
Tabuža na rodnom dome
otca źudovíta Štúra
Tabuža na Devíne Tabuža na budove fary v Hlbokom
Tabuža na vrchu Rokoš Bratislava Bratislava
Bratislava Praha Zvolen
Trenčín Prievidza Prievidza
Ivanka pri Dunaji Tabuža na pomníku Hurbana Tabuža Tatrína v Čachticiach
Tabuža Tatrína v Čachticiach