< predchádzajúci obrazová príloha | pamätné tabule ďalší >

Hlboké. Pamätná tabuľa na budove ev. a.v. fary, v ktorej sa konalo rokovanie Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu o spisovnej slovenčine v dňoch 11. - 16. júla 1843.