< predchádzajúci obrazová príloha | pamätné tabule ďalší >

 
 
Uhrovec. Pamätné tabule na rodnom dome Ľudovíta Štúra venované Ľudovítovi Štúrovi a Alexandrovi Dubčekovi. Autor A. Tomaška, 1995.
 

Nápis na tabuliach:
 
Ludevít Štúr
28. 10. 1815 - 12. 1. 1856
"My dali sme sa do služieb
ducha, a preto musíme
prejsť cestu života tŕnistú."
 
Alexander Dubček
27. 11. 1921 - 7. 11. 1992
"Nezahynie národ, ktorý sa
riadi tak svojím rozumom,
ako aj svojím svedomím."

väčší obrázok 742x519 (28 kB)