obrazová príloha | pamätné tabule ďalší >

Uhrovec. Mramorová tabuľa na rodnom dome Ľudovíta Štúra. Slávnostne odhalená 18. júna 1926.
 

Nápis na tabuli:
 
Z tohoto domu vyšiel
v národe slovenskom naveky požehnaný
ĽUDOVÍT ŠTÚR
Narodený 28. októbra 1815.
Umrel 12. januára 1856
 
On zobudil zo sna národ svoj
a zoral úhor neúrodný,
ku cti priviedol jazyk rodný
a šiel za rodu spásu v boj.
On padol - ale zvíťazil.
On umrel - aby večne žil.