< predchádzajúci portrét obrazová príloha | portréty

Dagerotypická snímka členov slovenskej deputácie vo Viedni v marci 1849, zhotovená v ateliéri cisárskych dvorných fotografov, bratov Angerovcov, r.1899 ju tlačou vydal Sv. Hurban Vajanský.
 

Na snímke zľava hore: Adam Kardoš, Samo Chalupka, Daniel Lichard, Michal M. Hodža, Ľudovít Štúr, Jozef M. Hurban, Jaroslav Bórik. Dolný rad zľava: Michal Rarus, Juraj Holček, Andrej Radlinský, Karol Kuzmány.

väčší obrázok 848x562 (50 kB)