obrazová príloha | portréty ďalší portrét >

Sólová dagerotypická snímka Ľudovíta Štúra, opatrovaná v pozostalosti Janka Štúra (asi z roku 1850, nezisteného pôvodu), v zbierkach Múzea Ľudovíta Štúra v Modre od roku 1981 (dovtedy nezverejnená).

väčší obrázok 694x1034(53 kB)