obrazová príloha | pomníky ďalší >

Pôvodný náhrobný kameň Ľ. Štúra na modranskom cintoríne.