< predchádzajúci obrazová príloha | domy, budovy

Budova evanjelickej fary v Hlbokom, kde ako ev. farár pôsobil J. M. Hurban a ktorá bola miestom významných stretnutí štúrovcov. Na dolnom obrázku je evanjelický kostol v Hlbokom (nachádza sa oproti fare), pred ktorým je situovaná socha J. M. Hurbana.

väčší obrázok 744x519 (39 kB)
väčší obrázok 744x518 (38 kB)